AFLYST!! P.g.a. Corona restriktioner. (Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 15 Januar 2022 kl. 11.00 med efterfølgende mad i kulturhuset.)

  Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen.     

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7. stk 7, med følgende dagsorden (næste ordinære generalforsamling afholdes i perioden 1 April – 3 Juni):

•                 Valg af stemmetællere

•                 Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)

•                 Valg af formand (vælges i lige år)

•                 Valg af kasserer (vælges i ulige år)

•                 Valg af 1 suppleant (vælges årligt)

•                 Eventuelt, forslag til foreningen

Efterfølgende er foreningen værter for en servering af gullasch suppe og derfor er tilmelding nødvendig til kramnitze.kulturhus@gmail.com (gerne med forslag til de forskellige ledige poster) senest 10 Januar 2022.