FORENINGENS HOVEDFORMÅL

  • Skabe en positiv udvikling i Kramnitze.
  • Forbedre, fastholde og vedligeholde en vis kvalitet i faciliteter til gavn for lokalbefolkningen, grundejerne og besøgende.
  • Tage initiativ til nye projekter.
  • Sikre finansiering og iværksætte/gennemføre nye projekter.
  • Sikre finansiering til vedligeholdelse af gennemførte projekter.