FORENINGENS HOVEDFORMÅL

    • Skabe en positiv udvikling i Kramnitze.

 

    • Forbedre, fastholde og vedligeholde en vis kvalitet i faciliteter til gavn for lokalbefolkningen, grundejerne og besøgende.

 

    • Tage initiativ til nye projekter.

 

    • Sikre finansiering og iværksætte/gennemføre nye projekter.

 

  • Sikre finansiering til vedligeholdelse af gennemførte projekter.
Projektet er blandt andet støttet af: