Generalforsamling fredag d. 10. maj 2024 kl. 10.00 ikulturhuset, Kramnitzevej 45.

Foreningen er værter for rundstykke og kaffe.

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7. stk. 1

 • Valg af 2 stemmetællere
 • Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  Henrik Hovmand (ikke på valg)
  Jan Hansen (ikke på valg)

Erik Rasmussen (genopstiller)
Torben Wildt (genopstiller)
Pernille Herold (genopstiller)

 • Valg af 1-2 suppleanter
  Bestyrelsen foreslår Janne Hansen og Kirsten Gluud
 • Valg af 1 revisor i lige år
 • Eventuelt