SPONSORER

  År 2020. 

 Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen, takker alle fonde og puljer, der med økonomisk støtte har gjort det muligt at gennemføre projektet Kulturhuset – Kramnitze-Hummingen.                                                                                                                                                                                                                  Tak for samarbejde og økonomisk hjælp til.

                                                                            

              

                        

         

Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen.