DET AKTUELLE PROJEKT

 • Skabe et Kulturcenter, kombineret med en købmand og et velkomstcenter
 • Skabe værdistigning i området, til gavn for alle der tænker på fremtiden, med respekt for fortiden
 • Fremhæve de historiske og stedbundene aktiver i området, såsom:
   Diget
   Kramnitze Havn
   Stormfloden i 1872
   Tørlægningen af Rødby Fjord

 • Fremhæve de gode lokale råvarer, kunst og spændende faciliteter
 • Fremhæve nutidens investeringer i grøn energi i området:
   Vindmøller
   Solceller
   Cyklisten i centrum

 • En af de største opgaver siden etableringen af sommerhusområdet
 • Skabe attraktive og moderne faciliteter.