Medlemsbidrag/ kontingent info

Medlemsbidraget udgør et engangsbeløb pålydende 1.000,-kr., der følger grunden som værdi.

Ved ejerskift vil ny grundejer være medlem af foreningen 1872.

Det årlige medlemskontingent udgør 200.-kr. efter gældende vedtægt. Det forfalder d.1 august til 1. August året efter.

Alle kan blive medlem.

Foreningens bank konto 6520-4160508

Husk at skrive: Navn, sommerhusadresse, telefonnummer og mailadresse sammen med indbetalingen. Som grundejer i lokalområdet er det helt naturligt at være medlem af foreningen, idet afkastet af foreningens arbejde vil være væsentligt større end investeringen fra hver enkelt grundejer. Foreningen modtager udover kontingentet også meget gerne frivillige bidrag.